utbildning "Anläggningsskötare truesafety" enligt SBF 110 :7 Bilaga c/C1

Att vara anläggningsskötare på brandlarm innefattar krav på kunskaper samt kännedom inom brand.
Utöver den utbildning man erhåller av anläggarfirman på sin "egna" utrustning krävs ytterligare
utbildning enligt SBF 110:7 bilaga C avsnitt C1.

Då anläggningsskötare genomgått utbildningen skall man även hålla sig uppdaterad fortlöpande.

Utbildningen utförs av vår personal inom våra lokaler i Sävedalen, Partille.

Kontakta oss för inplanering av din utbildning.