utrymningslarm

Talat Utrymningslarm

Säker och effektiv utrymning med ITS-2 talat utrymningslarm

Handen på hjärtat - hur många gånger har du valt att ignorera larmet från en traditionell brandlarmsklocka? Är du, precis som alla andra, osäker på om det verkligen är ett brandlarm? Visst skulle det vara bättre om någon talade om för dig att det brinner och hur du snabbast kan lämna lokalerna?

Ett talat utrymningslarm ger allmänheten en unik situationsförståelse, som de traditionella larmsystemen inte kan uppnå. ITS-2 är konstruerat med hänsyn till brandsäkerhet och integration med nätverksbaserade, analoga brandlarmsystem. ITS-2 kan därtill användas som en komplett PA-anläggning.
Talat utrymningslarm gör det möjligt att larma på flera olika "nivåer" och språk. Larmen kan varieras mellan diskret, litet larm och evakueringslarm. Utförliga beskrivningar om hur utrymningen av lokalerna ska utföras ger ett minimum av oönskade larm och en ökad säkerhet genom att utrymningstiden reduceras. Falsklarm avhjälps innan ett meddelande går ut till allmänheten, med reducerade kostnader som resultat.
Psykologiska studier Undersökningar visar att allmänheten blir informationssökande vid brandlarm. Det talade utrymningslarmet tillfredsställer informationsbehovet på ett ögonblick. Tiden som sparas tidigt i en evakuering, ger öka

säkerhet.