Nödbelysning

Myndigheternas lagar och normer sätter höga krav på nödbelysningsanläggningar vid nybyggnad och renoveringar.
Hos Safetytech finner du produkterna och kompetensen för att hjälpa dig att uppfylla gällande föreskrifter och dina krav på en driftsäker lösning.

Nödbelysningsarmaturer Ledbelysning och hänvisningsarmaturer med möjlighet för övervakning och självtest via nätverk (beroende på modell). Armaturerna uppfyller SS-EN-60598-2-22 norm och kan levereras i standardutförande eller i självtestutförande som senare kan uppgraderas efter behov.

Avancerad teknik och elegant design Det kompletta produktsortimentet omfattar standardarmaturer, diodarmaturer med upp till 10 års livslängd på ljuskällan och armaturer där det ställs speciella krav på utseende och materialval. Armaturerna uppfyller SS- EN-60598-2-22 norm. Beställaren har stora möjligheter att påverka färg och utförande.
Centraler Kunden har stor valfrihet att välja mellan centraliserad eller decentraliserad lösning.
Väljs centraliserad lösning, har Safetytech centraler med olika effektbehov, samt med eller utan självtest.