brandlarm

Vi har levererat drygt 500 st Brandlarmsanläggningar, allt ifrån små effektiva anläggningar till stora och komplexa system, vi har genom detta skaffat oss en gedigen kunskap om hur vi på bästa sätt konstruerar och levererar ett högeffektivt brandlarmssystem.

Anläggningens självklara syfte är att upptäcka en brand i ett begynnande skede, genom detta minskar man risken för omfattande skador och fara för personBrand är det värsta som kan drabba en verksamhet.
Varje sekund efter att en brand har uppstått är oerhört viktig och dyrbar. Människor måste så fort som möjligt förflytta sig till säkerhet och släckningsarbetet måste starta så tidigt som möjligt för att rädda ekonomiska värden.
Ett brandlarm som upptäcker elden på tidigt stadium är därför oerhört viktigt. Driftsäkerheten är naturligtvis av största betydelse.
En väl fungerande anläggning måste vara korrekt projekterad, installerad och underhållen. Det lägger ett stort ansvar på installatören, och följaktligen ställs det stora krav på vem som får lov att installera en godkänd brandlarmanläggning. Vi har de certifieringar som arbetet kräver och du kan känna dig trygg att anlita vår kompetens.

Vi skapar även effektiva lösningar för känsliga miljöer såsom k-märkta byggnader, kyrkor, renrum mm.