Personal

adm/Försäljning

Magnus Bengtsson

magnus.bengtsson@safetytech.se

031-712 02 11
VD

Behörig ingenjör 02-221

Magnus Déras

magnus.deras@safetytech.se

031-712 02 12
Försäljningschef

Maria Ljungholm

maria.ljungholm@safetytech.se

031-712 02 19
Kundservice/Avtal

teknik/underhåll/eftermarknad

Niclas Bengtsson

niclas.bengtsson@safetytech.se

031-712 02 15

Johan Söderholm

johan.soderholm@safetytech.se

031-712 02 16

Eric Eriksson

eric.eriksson@safetytech.se

031-712 02 14