SAFETYTECH SKAPAR LÖSNINGAR OCH LEVERERAR TILL ASYLBOENDEN

Safetytech står redo för brand/utrymningslarmsleveranser till asylboenden etc. Vi är nu igång med ett flertal leveranser där kunderna använder vårt kunnande samt våra smarta produkter. Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med översyn, projektering, samordning samt leverans av system.

kort om oss

Safetytech AB är ett företag med fokusering på att skapa trygghet för sina

kunder.

Vi är distributör samt systemleverantör för Honeywell Life Safetys produkter, ELTEK samt Hedengren Security, PRODEX.

Safetytech är också leverantör till Ahlsell avseende brandlarmsprodukter.

Vi levererar systemlösningar och produkter inom Brandlarm, Utrymningslarm, Inbrottslarm, Överfallslarm, Kameraövervakning, Nödbelysning.

Vi utför allt från projektering till färdiga installationer.

Safetytech är certifierad anläggarfirma enligt SBSC ( Svensk Brand & Säkerhets Certifiering) samt godkända av Polismyndigheten.

vår kompetens-din trygghet